Информације везане за полагање пријемног испита за упис у прву годину Основних академских студија на Факултету спорта и физичког васпитања у школској 2024/2025 години биће истакнуте на овој страници.

ПРВИ УПИСНИ РОК

Пријава кандидата

Пријављивање заинтересованих кандидата за полагање пријемног испита за упис у прву годину Основних академских студија у првом уписном року обавиће се од 19. до 25. јуна 2024. године у Служби за наставу и студентска питања Факултета спорта и физичког васпитања. Списак потребне документације биће благовремено истакнут у овом одељку.

 Напомена: могуће је да дође до промене конкурсних рокова након објављивања конкурса од стране Универзитета у Нишу

 

 

Цена и упутство за уплату
Висина накнаде за полагање пријемног испита износи 7.500,00 динара.
Назначени износ потребно је уплатити на жиро рачун Факултета спорта и физичког васпитања.
Уплатилац: Име, презиме и адреса кандидата
Сврха уплате: Накнада за полагање пријемног испита
Прималац: Факултет спорта и физичког васпитања, Чарнојевића 10а, 18000 Ниш
Жиро рачун: 840-1782666-31
Позив на број: 913

 

Полагање пријемног испита
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - Полагање пријемног испита за упис у прву годину Основних академских студија обавиће се 26. и 27.  јуна 2024. год. и састоји се од полагања пет тестова. Информације о полагању, распоред кандидата по групама за полагање као и све остале релевантне информације биће накнадно објављене.