Факултет

СекретаријатСЕКРЕТАР ФАКУЛТЕТАСЛУЖБА ЗА ОПШТЕ И ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

  • Миљана Костић-Ђорђевић, шеф e-mail: miljana@fsfv.ni.ac.rs
  • Биљана Ристић, e-mail: biljana@fsfv.ni.ac.rs
  • Тијана Милошевић,
  • Милена Мутавџић, e-mail: milena@fsfv.ni.ac.rs
  • Светлана Пејчић
  • Мила Ђорђевић
  • Александар Ђорђевић
  • Миодраг Николић
  • Јадранка СпасићСЛУЖБА ЗА НАСТАВУ И СТУДЕНТСКА ПИТАЊАСЛУЖБА ЗА МAТЕРИЈАЛНО - ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

БИБЛИОТЕКАОДЕЉЕЊЕ ЗА РАЧУНАРСКО-ИНФОРМАЦИОНЕ ПОСЛОВЕ