Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета у Нишу, аутономна je, образовна и научна установа која дуги низ година образује стручњаке за обављање послова у образовно-васпитним, спортским и установама за рекреацију. Такође, на Факултету спорта и физичког васпитања у Нишу обавља се научно-истраживачки рад у циљу развоја спортске науке, унапређења делатности високог образовања и др.

Факултет спорта и физичког васпитања више пута организовао је међународну научну конференцију "ФИС Комуникације" на којој се излажу радови из области спорта, рекреације, физичког васпитања, корективне гимнастике, биомедицинских наука и других сродних области науке. Правећи кратку ретроспективу до сада одржаних „ФИС Комуникација", и презентованих радова, може се закључити да је област спортских наука врло сложено и комплексно интердисциплинарно научно подручје, како у погледу тематике радова који се излажу, тако и по питању стручњака који се баве овом проблематиком.

У организацији Студијске групе за физичку културу, Филозофског факултета, а данас Факултета спорта и физичког васпитања Универзитета у Нишу, 1992. године одржана је прва научна конференција под називом „ФИС Комуникације".На првој конференцији учесници различитих стручних профила презентовали су укупно 28 саопштења различите тематике, садржине и структуре.

Друга научна конференција, одржана је 1993. године. На другим „ФИС Комуникацијама" презентовано је 16 радова. Међутим, тадашња социоекономска ситуација у друштву, била је врло неповољна, па сам узрок малог броја учесника и пријављених радова може се потражити у наведеном проблему. Ово указује да су спортске науке, друштвена надоградња, и да развој истих зависи од економске моћи друштва или породице.

На трећим „ФИС Комуникацијама", био је пријављен 41 рад. Због оволиког броја пристиглих радова, по први пут се радило пленарно и по секцијама.

На „ФИС Комуникацијама" одржаним 1995. године, број радова био је удвостручен у односу на претходну годину и тада је презентовано 82 рада. Тематика пријављених радова била је комплексна, мултидисциплинарна и садржајна за област спортских наука. Радило се пленарно и по тематским областима.

FIS 1995 05
FIS 1995 14

Своју праву афирмацију међународна научна конференција „ФИС Комуникације"имала је 1996. године када је учествовало преко стотину учесника. Те године укупно је презентовано 116 радова.

FIS 1995 05
FIS 1995 14

И на „ФИС Комуникацијама" одржаним 1997. и 1998. године, број излаганих радова био је око стотину са преко стотину учесника.

Од 1999. године до 2006. године, када су одржане XII по реду „ФИС Комуникације" број пријављених радова, као и број учесника стално се повећавао.

На XIII по реду „ФИС комуникацијама", које су одржане 2007. године, учествовало је преко стотину учесника, а презентовано је 67 радова који су позитивно рецензирани.

Значајније повећање броја учесника, као и броја радова забележено је на XIV „ФИС Комуникацијама" одржаним 2010. године. На овој конференцији укупно је учествовало 175 аутора са пријављеним радовима. Презентовано је укупно 85 радова.

Сличан однос броја радова и броја учесника, био је и на конференцији одржаној 2011. године. На XV „ФИС Комуникацијама" било је презентовано 80 радова, а број учесника био је 144.

XVI „ФИС Комуникације" одржане су 2013. године. На овој конференцији било је пријављено укупно 98 радова, од којих је 67 позитивно рецензирано, и који су публиковани на скупу. Осим пријављених радова од стране аутора, презентована су и три позивна предавања. Укупан број учесник на овим ФИС Комуникацијама, био је 167 из 11 земаља.

Учесници XVII по реду „ФИС Комуникација" одржаних 2014. године презентовали су укупно 76 радова, који су прошли рецензију, од укупо 99 пријављених. У односу на претходне, на овој конференцији забележено је повећање броја аутора, и на овој конференцији учествовало је укупно 182 аутора, који су били из 11 земаља. На овим ФИС Комуникацијама, презентована су и два предавања по позиву.

Спорт и вежбање неодвојиви су део културе једног народа, једне средине и/или појединца. Слободно се може рећи да представљају део човековог живота који се не може одвојити од друштва, а као такви подложни су променама, развоју, похвалама, критикама, ....Наше традиционално окупљање под називом „ФИС Комуникације" прилика су да се размотре и анализирају поједине друштвене теме, тематске целине спортских наука, било да се о њима говори са стручног или научног аспекта.

Надамо се да ће мото проф. др Александра Керковића "Комуницирам, дакле постојим", изговорен,на сада већ давно одржаним ФИС Комуникацијама, 1993. године, још дуго бити актуелан, и да ће нас пратити и на наредним ФИС Комуникацијама.

Добродошли