Генерални програм ФИС комуникације 2021

ВремеДогађај
21. октобар 2021.
1200 - 1800 Долазак учесника конференције и смештај
1800 - 2000 Регистрација учесника (хол Факултета спорта и физичког васпитања)
22. октобар 2021.
0800 - 1000 Регистрација учесника (хол Факултета спорта и физичког васпитања)
1015 - 1145 Церемонија отварања и пленарна сесија са позивним предавачима
1150 - 1210 Презентација Музеја спорта
1210 - 1300 Коктел
1300 - 1500 Научне сесије (амфитеатар и учионица 220)
  • Спорт и физичко васпитање 1 (амфитеатар)
  • Спорт и физичко васпитање 2 (учионица 220)
1500 - 1600 Пауза за ручак
1700 Свечана академија поводом 50 година Факултета спорта и физичког васпитања (амфитеатар Универзитета у Нишу)
1900 Свечана вечера
23. октобар 2021.
930 - 1130 Научне сесије (амфитеатар учионица 220, библиотека)
  • Интердисциплинарна сесија 1 (амфитеатар)
  • Интердисциплинарна сесија 2 (учионица 220)
  • Постер сесија (библиотека Факултета спорта и физичког васпитања)
1200 - 1230 Презентација пројеката Факултета спорта и физичког васпитања у Нишу
1230 – 1245 Презентација међународне мреже факултета спортских и здравствених наука (International Network of Sport and Health Science - INSHS)
1300 - 1400 1st Multiplier Event within the Erasmus+ project „Best use of ICT opportunities for educational and scientific conferences in global crises situations“
1600 Обилазак Ниша (историјско-туристичко путовање кроз Град Ниш)