Inclusion naslovan slika sajt

Факултет спорта и физичког васпитања у Нишу заједно са седам партнера из четири земље од 01.01.2023. године учествује као партнерска организација на пројекту “Inclusion Relaoded”.

Пројекат за заснива на 4 стуба:

  • Размена добрих пракси и искустава 8 партнера и умрежавање ради изградње капацитета сваког од партнера на пројекту
  •  Заједничка акција 8 пројектних партнера за израду нових методологија за инклузивни приступ у спорту, првенствено за наставнике физичког вапитања и спортске раднике
  • Практична примена методологија за инклузивни спорт од стране наставника спорта и физичког васпитања и спортских радника у локалним школама и спортским клубовима
  • Оснаживање локалних заједница, нарочито деце и младих за борбу против нетолеранције, дискриминације и друштвене искључености младих за инвалидитетом и младих у ризику.


Пројекат “Inclusion Relaoded” имплементира Клуб за оснаживање младих 018 (KOM 018) – Србија у сарадњи са Параолимпијским Комитетом Србије, Факултетом спорта и физичког васпитања, Универзитет у Нишу – Србија, Beyond Borders – Италија, CESIE – Италија, PK “SPID” – Босна и Херцеговина, Спортски клуб за слијепе и слабовидне “Центар” Сарајево и Sport Evolution Alliance (SEA) – Португалија.

Пројекат “Inclusion Reloaded” се имплементира у периоду 01.01.2023 – 30.06.2025 у 4 државе: Босна и Херцеговина, Италија, Португалија и Србија. Пројекат суфинансира Европска Унија кроз Erasmus + Cooperation Partnerships.