На Факултету спорта и физичког васпитања у Нишу може се стећи сертификат за спортско занимање и звање Спортски учитељ.

Након добијања уверења о стручној оспособљености спортски учитељи оспособљени су за самостално: планирање тренажног процеса у раду са децом, вођење тренинга, контролу припремљености и селекцију спортиста, анализу и корекцију тренажног процеса и такмичења, вођење наступа на такмичењима; вођење документације рада и постигнутих резултата, припремање извештаје о раду; обезбеђивање материјално техничких услова за извођење вежбања и тренажног процеса.

На програме стручног оспособљавања за Спортског учитеља могу бити уписана лица која имају статус полазника, са претходно стеченим звањем Спортски оперативни тренер.

Погледајте више информација у документу