ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА УПЛАТУ КОТИЗАЦИЈЕ У РСД.
Прималац: ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА У НИШУ
Ул. Чарнојевића 10а, 18000 Ниш
Сврха плаћања: Котизација за учешће на ФИС 2021
Валута и износ: РСД 12.000,00 (одн. 6.000,00 за студенте)
Рачун примаоца: 840-1782666-31
Позив на број: 919
ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА УПЛАТУ КОТИЗАЦИЈЕ У ЕУР.
Ознака валуте и износ плаћања: EUR - 100 (одн. 50 за студенте)
Назив корисника: Универзитет у Нишу, Факултет спорта и физичког васпитања
Адреса и земља корисника: Чарнојевића 10а
18000 Ниш
Србија
Банка и рачун корисника: Народна банка Србије
840-259790-56
SWIFT адреса и IBAN (обавезан за земље Европе): IBAN: RS35840000000025979056
SWIFT code NBSRRSBGXXX
Сврха плаћања: Уплата котизације

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

  • Плаћена котизација покрива потпуно учешће на конференцији са приступом свим сесијама, конференцијски материјал, зборник радова, регуларне кафе паузе и свечану вечеру. Аутори који нису платили котизацију а желе да присуствују свечаној вечери то могу учинити уз уплату од 3500 рсд тј 30 еура за ауторе из иностранства.
  • Студенти који користе погодности котизације за студенте морају са собом да имају индекс или да фотокопију индекса пошаљу на меил адресу fis.communications@fsfv.ni.ac.rs пре почетка конференције.
  • Један аутор може имати највише два рада као самостални аутор или као коаутор.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ:

Трошкови банкарских провизија приликом преноса девизних средстава иду на терет пошиљаоца

ВАЖНИ ДАТУМИ

   10. октобар 2023.    Предаја абстракта или целих радова
   19-21 октобра 2023.    Међународни научни скуп ФИС Комуникације 2023