Naslovna1

Team Gym – ом до здравља је колаборативно партнерство које има за циљ да унапреди здравље деце и младих вежбањем нове дисциплине Гимнастике за све, Team Gym, која је тимски спорт, намењена дечацима и девојчицама, свим узрастима, нивоа гимнастичког знања и способности да би кроз забаву, стимулацију и изазов окружења научили нове моторичке и социјалне вештине. На тај начин избегава се рано напуштање гимнастичког спорта и унапређују здраве и активне навике за живот. Да би промовисао његово ширење и учење од стране конзорцијума и европске заједнице, пројекат настоји да успостави приступ едукацији тренера који на овај начин гарантује адекватним и квалификованим тренерима да почну да примењују овај нови приступ у својим земљама и окружењима. Овај пројекат финансира се од Европске Комисије ERASMUS-SPORT-2022/C 444/07, у трајањау од 36 месеци.

Да би се постигао овај циљ, специфични циљеви пројекта су: (1) Развој TeamGym4Health образовне методологије (ТГ4ХЕМ) за тренере, (2) Обезбеђивање TeamGym4Health ТГ4ХЕМ тренерима и (3) Пилот TeamGym4Health програм обуке за младе. Краајњи циљ пројекта јесте акредитован програм спортског учитеља за дисциплину Team Gym (студије на даљину и основне) на српском и енглеском језику. Учесници у овом пројекту су:

1. Спортско друштво Гиб Љубљана (СЛО) – координатор,

2. Смарт Нест (ЛАТ),

3. Гимнастички клуб Португас (ПОР),

4. Гимнастички клуб Трешњевка (ХР),

5. Болу покрајинска управа за омладину и спорт (ТР),

6. Ријечка асоцијација школског спорта (ХР) и

7. Факултет сп орта и физичког васпитања Универзитета у Нишу.