logo swim

О ПРОЈЕКТУ

Према подацима Светске здравствене организације, људи који су се опоравили од КОВИДА имају различите проблеме (респираторне, неуролошке, физичке и психичке поремећаје) који их спречавају да се делимично или у потпуности врате у радни процес, утичу на њихову искљученост и повећавају издатке за здравствену заштиту.

ЦИЉ ПРОЈЕКТА

Основни циљ пројекта је припрема програма обуке који ће бити заснован на најновијим светски признатим достигнућима у области здравствене и спортске науке и који ће се користити у локалној средини. Иновативни дизајн програма у прикладно топлој води директно ће се позабавити актуелним питањима везаним за ЦОВИД-19. Представници циљних група (наставници и тренери пливања, пливачки стручњаци и кинезиолози) моћи ће да припреме програме обуке уз креирану скрипту из Пост Цовид Свим пројекта и остваре веће учешће крајњих корисника, бржу интеграцију у друштво, а истовремено време ће имати важну мисију у правцу психичког и психичког стања друштва.

pdf СКРИПТА