Страна 1 од 4

Назив Датум додавања  
Дозвола за обављање послова стручног оспособљавања - Спасилац на води
1.07 MB
03.02.2021
Закон о високом образовању 2017
488.97 KB
25.10.2017
Кодекс облачења
62.9 KB
02.06.2015
Одлука и Извештај о раду Факултета спорта и физичког васпитања за 2020/2021
3.52 MB
03.11.2022
Одлука и Извештај о раду Факултета спорта и физичког васпитања за школску 2019/2020
4.02 MB
24.03.2021
Одлука и План рада Факултета спорта и физичког васпитања за школску 2020/2021
1.33 MB
24.03.2021
Одлука и Правилник о планирању набавки, спровођењу поступка набавки и начину праћења извршења уговора о набавкама
5.64 MB
11.05.2021
Одлука и Правилник о раду Центра за мултидисциплинарна истраживања
931.79 KB
12.07.2021
Одлука и Правилник о стандардима рада, начину обрачуна оптерећења и ангажовања наставника и сарадника
1.68 MB
05.09.2017
Одлука и правилник о дициплинској одговорности студената ФСФВ
3.81 MB
21.09.2022

Страна 1 од 4