Страна 1 од 4

Назив Датум додавања  
Закон о високом образовању
638.4 KB
18.03.2024
Правилник о планирању набавки, спровођењу поступака набавки и начину праћења извршења уговора о набавкама на ФСФВ
5.77 MB
21.02.2024
Одлука и Правилник о безбедности и здрављу на раду Факултета спорта и физичког васпитања
2.31 MB
04.12.2023
Одлука и Правилник о безбедности ИКТ система Факултета спорта и физичког васпитања
5.12 MB
04.12.2023
Правилник о организацији и систематизацији послова на Факултету спорта и физичког васпитања у Нишу
5.58 MB
16.10.2023
Одлука и Правилник о поклонима запослених на Факултету спорта и физичког васпитања
1.77 MB
24.04.2023
Одлука и Извештај о раду Факултета спорта и физичког васпитања за 2020/2021
3.52 MB
03.11.2022
Одлука и правилник о поступку стицања звања и заснивању радног односа сарадника ФСФВ
2.72 MB
28.10.2022
Статут Факултета спорта и физичког васпитања Универзитета у Нишу пречишћена верзија
590.19 KB
29.09.2022
Одлука и правилник о заштити података о личности ФСФВ
6.19 MB
21.09.2022

Страна 1 од 4