• Предметни наставници:
  • Циљ: Разумевање концепта и структуре за примену принципа јавног здравља. Разумевање концепта физичког вежбања (физичке активности) и здравља.
  • Исход: Предавањима, вежбама и студијским истраживачким радом студенти ће бити оспособљени да анализирају епидемиолошке студије у којима се процењује веза између телесне активности и јавног здравља и да, на основу тога, анализирају тренутно стање и дају предлоге за промене, као и да науче начине евалуације програма физичке активности у функцији здравља.