• Компетенције: лична страница на порталу НПАО Универзитета у Нишу
  • Преузмите: Europass model CV
  • Рођена је 06.04.1980. у Подгорици (Црна Гора), а од 1983. године живи у Нишу, где је завршила основну школу и гимназију са одличним успехом. Дипломирала је 2005. године на Факултету физичке културе Универзитета у Нишу, са просечном оценом 9.68. На матичном факултету, школске 2005/06. уписала је Последипломске-магистарске студије и у року положила све испите предвиђене наставним планом и програмом, и остварила просечну оцену 10 (десет). Као магистрант, добила је стипендију Министарства науке и заштите животне средине Републике Србије, и од јуна 2006. до јануара 2008. била је ангажована на националном пројекту „Култура мира, идентитети и међуетнички односи у Србији и на Балкану у процесу евроинтеграције" (149014D), реализованом на Филозофском факултету у Нишу. Такође, имала је два учешћа у међународној сарадњи: септембра 2006. била је учесник CEEPUS Workshop-а на Националној спортској академији „Vassil Levski" (Софија, Бугарска), а априла 2007. је, као добитник стипендије у оквиру CEEPUS Network CZ-59 за АПА Програм, боравила на Одељењу Здравствених студија Педагошког факултета Јужночешког Универзитета (Чешке Буђејовице, Чешка). Школске 2008/09. уписала је другу годину (трећи семестар) Докторских академских студија на Факултету спорта и физичког васпитања (ФСФВ) Универзитета у Нишу и у року положила све испите, са просечном оценом 9.85. Од марта 2010. године ангажована је на два национална пројекта (ОИ1179019 и ОИ179024) Министарства науке и технолошког развоја Републике Србије који се реализују на ФСФВ у Нишу. Докторирала јe 22. априла, 2017. године са темом Утицај кинантропометријских фактора на успех у ритимичкој гимнастици.

  • Први радни однос засновала је на ФСФВ у Нишу: сарадник у настави (изабрана 2008. године), а потом и асистент (од 2009. године) на предмету Ритмичка гимнастика (Основне академске студије – ОАС, обавезни предмет) и на изборном предмету Ритмика (ОАС). Од 2012. до 2013. године, била је асистент и на изборним предметима Адаптивно физичко вежбање (ОАС) и Стручно-педагошки рад у рекреацији (Мастер академске студије – МАС, физичко васпитање и спорт), а од 2013. до 2017. године и на изборном предмету Стручно-педагошки рад у спорту (МАС, физичко васпитање и спорт). Од децембра 2017. ради као доцент на ФСФВ у Нишу на предметима Ритмика (ОАС, изборни) и Ритмичка гимнастика (ОАС, обавезни), а од 2018. и на предметима Основе физичке активности и јавно здравље (МАС, физичко васпитање, физичка активност и здравље; обавезни предмет) и Мерни инструменти у спорту, физичком васпитању и рекреацији (Докторске академске студије, изборни предмет; до 2021. године). Од децембра 2022. године је ванредни професор ФСФВ у Нишу и држи наставу на следећим предметима: Ритмика (ОАС, изборни), Ритмичка гимнастика (ОАС, обавезни) и Основе физичке активности и јавно здравље (МАС, физичко васпитање, физичка активност и здравље; обавезни предмет). Од 2014. национални je тренер у ритмичкој гимнастици, а од 2017. је национални судија у ритмичкој гимнaстици.