• Предметни наставници:
 • Циљ: Циљ предмета је да се студенти упознају са врстама и карактеристикама спортских организација, и принципима и праксом укљученим у управљање спортским организацијама. Покрива кључне теме као што су организационе структуре, лидерство, стратешко планирање и финансијски менаџмент. Такође, циљ предмета је да пружи студентима свеобухватно разумевање принципа, пракси и изазова који су укључени у управљање спортским манифестацијама. Биће обрађене теме: маркетинг догађаја, логистика, управљање ризицима и улога технологије у савременом менаџменту спортских манифестација.
 • Исход: До краја курса, студенти би требало да буду оспособљени да: 1. Опишу кључне концепте и принципе управљања спортским организацијама. 2. Анализирају различите организационе структуре у спортској индустрији. 3. Примене технике лидерства и управљања на спортске организације. 4. Израде стратешке планове за спортске организације. 5. Разумеју финансијско управљање и одрживост у спортској индустрији. 6. Опишу кључне компоненте управљања спортским манифестацијама. 7. Планирају и организују спортске манифестације, фокусирајући се на спорт-специфичне аспекте. 8. Разумеју маркетиншке стратегије у управљању спортским манифестацијама. 9. Анализирају логистичке изазове и решења јединствена за спортске манифестације. 10. Управљају ризиком приликом планирања спортских манифестација
 • Материјали за испит:

  Презентација 1

  НАСТАВНИ МАТЕРИЈАЛ

  Систем спорта у Републици Србији

  SWOT Анализа

  Приручник - Спорт јединица локалне самоуправе

  Упутство за писање семинарског рада

  Финансирање спорта у јединицама локалне самоуправе

  LEARNING MATERIAL FOR STUDENTS INCLUDED IN ERASMUS + PROJECT

  Sport Organisation and Administration book

  Bilateral screening : chapter 26 PRESENTATION OF THE REPUBLIC OF SERBIA

  Sports system in the independent state of the Republic Serbia

  SWOT Анализа

  Role of sport organizations