• Предметни наставници:
  • Циљ: Стицање знања из биомеханике неопходних за савладавање садржаја стручних предмета на вишим годинама студија.
  • Исход: Стицање знања из биомеханике неопходних за савладавање садржаја стручних предмета на вишим годинама студија.
  • Материјали за испит:

    Линк према сајту предмета Биомеханика