• Предметни наставници:
 • Циљ: Циљ изучавања одбојке на песку као спортске игре је стицање знања и вештина као дела науке која проучава спорт и физичко васпитање, њен развој, методе и подручја и да студенте оспособи за примену основних средстава и метода у васпитно образовној делатности.
 • Исход: Студенти су оспособљени да разумеју основне одбојкашке законитости, овладају су теоријским знањем и практичним способностима и то примењују у настави која је планирана одређеним програмима у зависности од старости ученика, затим примењују неке методе у истраживању у школској и спортској пракси.
 • Информације:

  29.05.2024.

  ПОЧЕТАК БЛОК НАСТАВЕ

  Блок настава у школској 2023/2024 години одржаће се на теренима Спортског центра "Чаир" код базена у периоду од 3. до 5. јуна 2024. године у времену од 8.00 до 10.30 часова.

  Предметни наставник
  Проф. др Драган Нејић