• Предметни наставници:
  • Циљ: Стицање теоријских сазнања и практичних вештинама о адаптивним физичким активностима и њиховом спровођењу у пракси.
  • Исход: Студенти ће моћи применити стечена знања у раду са посебним популацијама младих и старих особа. Такође, моћи ће да врше сензибилизацију учесника у организационим облицима адаптивних физичких активности, да креирају програме адаптивног физичког вежбања, да спроводе инклузију и врше евалуацију.