• Предметни наставници:
  • Циљ: Стицање теоријских и практичних знања свих аспеката тренажног процеса, да путем проучавања тренажних појава омогући стицање знања о тренингу, како би се разумеле и схватиле законитости еволуције тих појава. Студенти ће разумети основне карактеристике процеса тренинга појединих способности и вештина.
  • Исход: Сваки студент ће стећи основна знања о технологији тренинга биоенергетских и биодинамичких способности, као и технологији тренинга техничких и тактичких вештина. Очекује се да ће студент бити способан да самостално организује, планира, програмира и спроведе основне (почетне) нивое тренажног процеса горе наведених способности и вештина.
  • Материјали за испит:

    Линк ка сајту предмета Технологија спорта 2