Факултет

Страна 1 од 2

Назив Датум додавања  
Обавештење о доступности Извештаја комисије о избору у звање доцент или ванредни професор за предмете Катедре индивидуалних спортова
330.45 KB
27.12.2023
Извештај комисије о избору у звање доцент или ванредни професор за предмете Катедре индивидуалних спортова
9.23 MB
27.12.2023
Обавештење о доступности извештаја комисије о избору у звање доцент за предмет Спортска медицина и сродни предмети
321.85 KB
26.12.2023
Извештај комисије о избору у звање доцент за предмет Спортска медицина и сродни предмети
4.92 MB
26.12.2023
Извештај комисије о избору у звање доцент или ванредни професор за предмете Катедре индивидуални и Катедре колективних спортова
2.52 MB
26.12.2023
Обавештење о доступности извештаја комисије о избору у звање доцент или ванредни професор за предмете Катедре индивидуални и Катедре колективних спортова
330.08 KB
26.12.2023
Обавештење и извештај комисије о избору ванредног или редовног професора, предмет Хигијена и сродни предмет
9.53 MB
09.03.2023
Увид јавности - Обавештење о доступности извештаја Комисије по конкурсу за избор у звање доцента или ванредног професора за предмете Катедре индивидуалних спортова за предмете Ритмика, Ритмичка гимнастика и сродни предмети
253.33 KB
14.10.2022
Увид јавности - Обавештење о доступности извештаја Комисије по конкурсу за избор у звање доцента или ванредног професора за предмете Катедре за примењену кинезиологиу и Катедре теоријско - методолошких предмета
284.61 KB
19.01.2022
Увид јавности - Обавештење о доступности извештаја Комисије по конкурсу за избор у звање доцента или ванредног професора за предмет Методика моторичког учења и контроле
274.26 KB
18.01.2022

Страна 1 од 2