Факултет

Prijemni ispit 2024 03

Пријава за похађање припремне наставе

Сви заинтересовани кандидати могу се пријавити за похађање припремне наставе од 03.06. до 07.06. 2024. године до 14.00 часова у Служби за наставу и студентска питања Факултета спорта и физичког васпитања.
Приликом пријаве потребно је понети доказ о уплати накнаде (уплатница).

ONLINE пријава
Заинтересовани кандидати се могу и online пријавити за похађање припремне наставе. Потребно је да на мејл pripremna_nastava@fsfv.ni.ac.rs пошаљу следеће податке:

  • Име, Име оца, Презиме
  • Адреса кандидата
  • Доказ о уплати накнаде за похађање припремне наставе

Цена и упутство за уплату
Цена припремне наставе износи 4.000,00 динара.
Назначени износ потребно је уплатити на жиро рачун Факултета спорта и физичког васпитања.
Уплатилац: Име и презиме и адреса кандидата
Сврха уплате: Накнада за припремну наставу
Прималац: Факултет спорта и физичког васпитања, Чарнојевића 10а, 18000 Ниш
жиро рачун: 840-1782666-31
позив на број: 913


Термини реализације припремне наставе

Припремна настава ће се реализовати од 10. до 14. јуна 2024. године.

Напомена: Након пријаве заинтересованих кандидата биће формирани спискови за реализацију припремне наставе са распоредом кандидата по групама и временским оквиром за реализацију. Спискови ће благовремено бити објављени на огласној табли и сајту Факултета.

Након објављивања спискова са распоредом кандидата по групама, пријава је и даље могућа тако што кандидати долазе са уплатницом директно на припремну наставу где ће бити распоређени.