Факултет

sl1

У оквиру догађаја “Дани здравља” који је организовала организација и портал “ЛекарИнфо” наш факултет је узео активно учешће. У сврху праћења параметара моторичког развоја деце и одраслих сви заинтересовани имали су могућност да тестирају снагу горњег дела тела, брзину моторне реакције и агилности и телесни састав. Поред инструмената за процену моторичких способности представили смо и ручну бициклу ергометар која поред тестирања кардиореспираторних капацитета омогућује особама са инвалидтетом која не могу да користе ноге, као и старијим особама да коришћењем руку возе бицикл и тако побољшају своје здравствено стање. Ручна бицикла ергометар набављена је у оквиру
Interreg-IPA пројекта прекограничне сарадње Бугарска-Србија под називом: "Адаптивна физичка активност и спорт – млади за младе“, пројекат бр. cb007.2.22.036 – apasy.

Промоција је одржана 8.6.2024. године у тржном центру “Делта планет” у Нишу.

sl2

sl3

sl4

sl5