• Компетенције: лична страница на порталу НПАО Универзитета у Нишу
  • Савић (Миодрага) Звездан рођен је 01. 04. 1964. године у Крушевцу. Стално живи и ради у Нишу. Ожењен је и отац двоје деце. Основну и средњу школу завршио је у Крушевцу. По завршетку средње школе, уписао је школске 1983/84. године Филозофски факултет, Студијску групу за Физичку културу у Нишу. Студије је завршио са просечном оценом 8.85 (осам осамдесет пет), и на дипломском испиту оцена 10 (десет). Последипломске студије уписао је школске 1989/90. године у Новом Саду, смер Спорт. Исте је завршио у редовном року са просечном оценом 9.50 (девет педесет). Магистарску тезу под називом „Компаративно истраживање неких социо-психолошких карактеристика одбојкашица Прве-а савезне лиге и Јединствене српске лиге", одбранио је 29. 06. 1994. године (диплома бр. 01-1643/1) и стекао звање Магистра наука физичке културе из научне дисциплине Спорт. Докторирао је на Факултету физичке културе у Нишу 14. 10. 2004. године на тему „Соколски покрет у Србији од 1903. до 1945. године" (диплома бр. 10. од 15. 10. 2004. године).

  • На Филозофском факултету, на Студијској групи за физичку културу по расписаном конкурсу изабран је у звање асистента приправника на предмету Одбојка 01. 10. 1990. године. На истом предмету је биран у звање асистента 01.05.1995. године, да би од 01. 11. 1999. године био изабран у звање асистента на предмету Историја физичке културе, а од 28. 12. 2001. године изабран је и за асистента на предмету Активности у природи. Године 2004. изабран је за доцента на предмету Историја физичке култура, а 2005. године за доцента на предмету Активности у природи. Године 2009. изабран је за ванредног професора на предмету Историја физичке културе, а 2010. за ванредног професора на предмету Активности у природи. У периоду после избора на овим предметима, показао је одређени ниво педагошког унапређења наставе и даљег личног и стручног усавршавања. У протеклом периоду, показао је интересовање и у организационом делу. Тренутно ради на радним местима за која је и биран: ванредни професор на предмету „Историја физичке културе" и ванредни професор на предмету „Активности у природи". Од 2008. године ангажован је на изборним предметима: „Олимпијско васпитање" и „Веслање". Више година је ангажован и на практичној настави предмета Скијање, где успешно води теренску наставу скијања са студентима. Године 2012. изабран је за Продекана за наставу на ФСФВ у Нишу. Од 2001. до 2005. године радио је на Факултету за спорт и рехабилитацију у Новом Пазару, на предметима Историја физичке културе и Активности у природи. Од 2007. до 2011. године радио је на Факултету физичког васпитања и спорта на Палама (Република Српска) на предмету Активности у природи.