• Компетенције: лична страница на порталу НПАО Универзитета у Нишу
 • Др Саша Пантелић, рођен је 12.03.1975. године у Крагујевцу, где је завршио основну и средњу школу. Филозофски факултет, Студијску групу за Физичку културу Универзитета у Нишу завршио је школске 1999/2000. године. По дипломирању запослио се у Т.У.Ш. „Тоза Драговић" у Крагујевцу.

  Ожењен је и отац je двоје деце.

 • Универзитетску каријеру отпочео је на Факултету спорта и физичког васпитања у Нишу, прво као асистент-приправник (2002. године), а касније као наставник, на предмету Теорија и методика рекреације и Рекреација. У пољу рекреације усмерио је свој научно-истраживачки рад. У току рада на Факултету спорта и физичког васпитања у Нишу, више пута ангажован је као сарадник приликом реализације наставе на предметима Активности у природи и Скијање. Више пута био је учесник Зимског и летњег семинара за спорт и рекреацију, а такође и учесник и организатор научних и стручних скупова у земљи и иностранству.

  Доцент др Саша Пантелић, носилац је пројекта „Физичка активност и фитнес компоненте старих особа", који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС (ОИ 179056). Пројекат је у току.

  Био је сарадник на пројекту „Ангажованост у рекреацији грађана Србије" (2010. година) финансиран од стране Министарства омладине и спорта РС, као и сарадник на пројекту „И ми смо спортисти" (2011. година) финансиран од Министарства омладине и спорта РС.

  Такође, као сарадник, био је учесник и у реализиацији пројекта „Конституционалне карактеристике, функционалне и моторичке способности, као фактор здравља и селекције за спорт" који је реализовао Факултет спорта и физичког васпитања у Нишу, у сарадњи са Спортским савезом града Ниша (пројекат започет 2008. године још увек у току).

  Био је сарадник на пројекту „Брзином до звезда" под покровитељством Министарства за омладину и спорт Републике Србије (реализован 2008. година).

  У току свог научно рада публиковао је велики број научних и стручних радова у домаћим и иностраним часописима и зборницима у научној области Физичко васпитање и спорт

  Члан је Управног одбора Савеза за рекреативни спорт града Ниша, и члан Управног одбора Атлетског савеза Централне Србије. Начелник је Планинарско-алпинистичког клуба "Мосор" из Ниша. Дуги низ година бавио се атлетиком и као активан такмичар у атлетици у току спортске каријере, постигао запажене резултате, а данас ради као саветник и тренер у А.К. „Цар Константин" из Ниша. Међународни је атлетски судија и има звања Спасиоца на води и Алпинисте-приправника. Доцент др Саша Пантелић је у више мандата био секретар Катедре за Теоријско-методолошке предмет и Катедре за примењену кинезиологију.

  Тренутно се налази на функцији Продекана за науку и међународну сарадњу Факултета спорта и физичког васпитања у Нишу, и председника Центра за мултидисциплинаран истраживања Факултета спорта.