• Компетенције: лична страница на порталу НПАО Универзитета у Нишу
 • Др Дејан Мадић рођен је 01.01.1971.године у Нишу. Основну и средњу школу завршио је у Нишу. Ожењен је и отац је два детета. Место сталног боравка му је у Нишу.

  Дипломирани педагог физичке културе - уписао Филозофски факултет Универзитета у Нишу - Студијска група за физичку културу академске 1991/1992 године, а 20.12.1995. године дипломирао са просечном оцено 9.46 (на дипломском 10).

  Магистар физичке културе - уписао магистарске студије академске 1995/1996 године на Факултету физичке културе Универзитета у Нишу. Дана 22.03.2000. године је одбранио магистарску тезу на тему "Ефекти диференциране наставе на морфолошке карактеристике и моторичке способности ученика основних школа и зависност елемената и техника пливања од батерије еурофит тестова".

  Доктор наука физичке културе - дана 20.01.2003. године докторирао је на Факултету физичке културе Универзитета у Нишу на тему: "Ефекти тренажног процеса на промене у морфолошком, моторичком и когнитивном простору код пливача"

 • У току школске 1997/98 године на Филозофском факултету Универзитета у Нишу биран у звање предавача на нематичним групама и истовремено ангажован на Студијског групи за физичку културу за извођење практичног дела наставе из предмета Пливање.

  1998. године примљен на Студијску групу за физичку културу Филозофског факултета Универзитета у Нишу у звање асистент приправник на предмету Пливање.

  2000. године биран на Факултету физичке културе Универзитета у Нишу у звање асистента на предмету Пливање.

  2003. године биран на Факултету физичке културе Универзитета у Нишу у звање доцента на предмету Пливање.

  2008. године биран на Факултету спорта и физичког васпитања Универзитета у Нишу у звање ванредни професор на предмету Пливање.

  Наставник је и на изборном предмету Ватерполо на основним академским студијама на Факултету спорта и физичког васпитања Универзитета у Нишу.

  На курсној настави на предмету Активности у природи на Факултету спорта и физичког васпитања Универзитета у Нишу, дугогодишњи је сарадник у реализацији наставе од 2001.

  Радна ангажовања на другим високошколским институцијама

  Радни однос у својству наставника до 1/3 за предмет Пливање - Факултет физичке културе, Универзитета у Источном Сарајеву, Пале, Република Српска, Б.и Х. (2007-2008).

  Радни однос у својству наставника до 1/3 за предмет Пливање - Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитета у Новом Саду, Нови Сад, Србија (2004).