Страна 1 од 5

Назив Датум додавања  
Извештај Комисије о квалитету и доступности уџбеника и наставне литературе 2014
874.67 KB
13.01.2017
Извештај комисије о квалитету и доступности уџбеника и наставне литературе 2016
1.76 MB
16.06.2016
Извештај о вредновању квалитета рада факултета за школску 2014/15 од стране наставног особља
395.18 KB
18.09.2015
Извештај о квалитету ненаставне подршке за 2014/15 од стране наставног особља
213.38 KB
18.09.2015
Извештај о квалитету управљања и квалитету ненаставне подршке
4.62 MB
01.09.2014
Извештај о мишљењу дипломираних студената о квалитету студијског програма и постигнутих исхода учења ОА 2012
494.82 KB
29.08.2014
Извештај о мишљењу наставног особља о квалитету студијског програма и постигнутих исхода учења ОА 2012
355.87 KB
29.08.2014
Извештај о оптерећењу студената МАС 2011/12
275.29 KB
29.08.2014
Извештај о оптерећењу студената МАС 2012/13
515.31 KB
29.08.2014
Извештај о оптерећењу студената ОА 2011/12
2.4 MB
29.08.2014

Страна 1 од 5