laura-capranica
Prof. Laura Capranica, Phd

University of Rome Foro Italico, Italy

Dual career of Athletes

Antonio
Prof. António J. Figueiredo, PhD

University of Coimbra, Faculty of Sport Sciences and Physical Education, Portugal

Talent Identification and Development - Performance or Potential?

Los Angeles Skyscrapers
Prof. Ranko Rajević, PhD

Шеф катедре за неуро науке у васпитању и образовању на Педагошком факултету, Универзитет Приморско, Словенија

Неуро науке у спорту - Утицај кретања на развој когнитивних способности