Р. брАутор/АуториНазив делаISBNСтручна областИздавачГодина
издања
УЏБЕНИЦИ
1. Проф. др Радмила Костић
мр Славољуб Узуновић
Друштвени плес ISBN 978-86-87249-09-7 Спорт и физичко васпитање ФСФВ 2009
2. Доц. др Драган Радовановић Физиологија за студенте Факултета спорта и физичког васпитања ISBN 978-86-87249-11-0 Спорт и физичко васпитање ФСФВ 2009
3. Проф. др Добрица Живковић Основе кинезиологије са елементима клиничке кинезиологије ISBN 978-86-87249-07-3 Спорт и физичко васпитање ФСФВ 2009
4. Проф. др Радмила Костић Базичне фитнес компоненте ISBN 978-86-87249-14-1 Спорт и физичко васпитање ФСФВ 2009
5. Проф. др Добрица Живковић
Проф. др Ратомир Ђурашковић
Спорт особа са посебним потребама – спорт инвалида ISBN 978-86-87249-08-0 Спорт и физичко васпитање ФСФВ 2009
6. Доц. др Драган Радовановић
мр Александар Игњатовић
Физиолошке основе тренинга силе и снаге ISBN 978-86-87249-10-3 Спорт и физичко васпитање ФСФВ 2009
7. Проф. др Ратомир Ђурашковић Спортска медицина ISBN 978-86-87249-15-8 Спорт и физичко васпитање ФСФВ 2009
8. Доц. др Ивана Младеновић Ћирић
Доц. др Ивона Станковић
Рехабилитација у спорту   Спорт и физичко васпитање ФСФВ 2009
9. Проф. др Драгана Берић
Доц. др Миодраг Коцић
Кошарка - техника и методика ISBN 978-86-87249-17-2 Спорт и физичко васпитање ФСФВ 2010
10. Доц. др Миодраг Коцић
Проф. др Драгана Берић
Баскет ISBN 978-86-87249-19-6 Спорт и физичко васпитање ФСФВ 2010
11. Мр Даница Пиршл English in physical education and sports ISBN:978-86-87249-23-3 Спорт и физичко васпитање ФСФВ 2010
12. Доц. др Саша Величковић
Доц. др Емилија Петковић
Доц. др Хаџи-Саша Илић
Спортска гимнастика – II Методика спортске гимнастике ISBN:978-86-911387-0-7 Спорт и физичко васпитање ФСФВ 2010
13. Проф. др Драгољуб Петковић
Доц. др Саша Величковић
Доц. др Емилија Петковић
Доц. др Хаџи Саша Илић
Доц. др Хасим Мекић
Спортска гимнастика - I Теорија спортске гимнастике ISBN:978-86-87249-25-7 Спорт и физичко васпитање ФСФВ 2010
14. Проф. др Ратко Станковић Кинематика спортских техника ISBN: 978-86-87249-21-9 Спорт и физичко васпитање ФСФВ 2010
15. Проф. др Раденко С. Круљ
Доц. др Синиша Стојановић
Мр. Јелена Круљ-Драшковић
Основи педагогије са примењеном дидактиком ISBN:978-86-87249-27-1 Спорт и физичко васпитање ФСФВ 2010
16. Доц. др Саша Бубањ
Проф. др Радослав Бубањ
Проф. др Ратко Станковић
Примењена кинематика у спорту ISBN: 978-86-87249-24-0 Спорт и физичко васпитање ФСФВ 2010
17. Проф. др Ненад Живановић
Доц. др Небојша Ранђеловић
Проф. др Верољуб Станковић
Проф. др Петар Павловић
Теорија физичке културе ISBN: 978-86-83811-17-5 Спорт и физичко васпитање

Паноптикум
ФСФВ

2010
18. Доц. др Даниел Станковић
Проф. др Александар Раковић
Атлетика ISBN: 978-86-87249-28-8 Спорт и физичко васпитање ФСФВ 2010
19. Доц. др Емилија Петковић Гимнастика за све – генерална гимнастика ISBN: 978-86-87249-35-6 Спорт и физичко васпитање ФСФВ 2011
20. Проф. др Драгољуб Петковић
Доц. др Емилија Петковић
Методологија научно-истраживачког рада у спорту и физичком васпитању ISBN 978-86-87249-47-9 Спорт и физичко васпитање ФСФВ 2011
21. Доц. др Саша Бубањ
Проф. др Радослав Бубањ
Процена снаге мишића/ muscular strength assessment ISBN:978-86-87249-39-4 Спорт и физичко васпитање ФСФВ 2012
22. Проф. др Саша Миленковић
Андреја Илић
Тенис ISBN: 978-86-87249-36-3 Спорт и физичко васпитање ФСФВ 2012
23. Проф. др Звездан М. Савић
Проф. др Красоменко Ј. Милетић
Активности у природи ISBN: 978-86-87249-44-8 Спорт и физичко васпитање ФСФВ 2012
24. Проф. др Томислав Окичић
Проф. др Дејан Мадић
Проф. др Марко Александровић
Проф. др Миливој Допсај
Ватерполо ISBN: 978-86-87249-42-4 Спорт и физичко васпитање ФСФВ 2012
25. Проф. др Ратко Станковић
Доц. др Саша Бубањ
Технологија спорта ISBN 978-86-87249-50-9 Спорт и физичко васпитање ФСФВ 2012
26. Проф. др Звездан Савић Основе школског спорта ISBN 978–86–87249–55–4 Спорт и физичко васпитање ФСФВ 2013
27. Проф. др Милован Братић,
Проф. др Мирсад Нуркић,
Борислав Цицовић
Џудо ISBN 978-86-87249-33-2 Спорт и физичко васпитање ФСФВ 2014
28. Доц. др Небојша Ранђеловић Терминологија физичког васпитања и спорта
(стручни језик физичког вежбања)
ISBN:978-86-87249-68-4 Спорт и физичко васпитање ФСФВ 2015
29.

Проф. др Марко Александровић
Доц. др Бојан Јоргић
Филип Мирић

Холистички приступ адаптивном физичком вежбању ISBN 978-86-87249-75-2 Спорт и физичко васпитање ФСФВ 2016
30. Проф. др Звездан Савић Историја физичке културе ISBN 978-86-87249-76-9 Спорт и физичко васпитање ФСФВ 2016
31

Доц. др Даница Пиршл

Topic in sport

ISBN: 978-86-87249-79-0

Спорт и физичко васпитање ФСФВ 2016
32. Проф. др Миодраг Коцић
Душан Николић
Баскет 3 на 3 ISBN 978-86-87249-81-3 Спорт и физичко васпитање ФСФВ 2016
ПРАКТИКУМИ
33. Доц. др Саша Бубањ
Проф.Др Радослав Бубањ
Проф. др Ратко Станковић
Практикум из Биомеханике ISBN 978-86-87249-12-7 Спорт и физичко васпитање ФСФВ 2009
34. Проф. др Драгољуб Петковић
др Ивана Бојић
Спортски тренинг - практикум ISBN 978-86-87249-16-5 Спорт и физичко васпитање ФСФВ 2009
35. Доц. др Саша Бубањ
Проф.Др Радослав Бубањ
Проф. др Ратко Станковић
Миодраг Ђорђевић
Практикум из Биомеханике/ Тhe workbook in Biomechanics ISBN 978-86-87249-18-9 Спорт и физичко васпитање ФСФВ 2010
36. Доц. др Мирсад Нуркић
Немања Станковић
Дејан Лолић
Практикум из борења-Џудо и Рвање ISBN: 978-86-87249-29-5 Спорт и физичко васпитање ФСФВ 2011
37. Доц. др Мирсад Нуркић
Немања Станковић
Дејан Лолић
Борења практикум бокс и карате ISBN: 978-86-87249-38-7 Спорт и физичко васпитање ФСФВ 2011
38. Проф. др Драган Радовановић
Проф. др Ратомир Ђурашковић
Практикум из спортске медицине за студенте ФСФВ ISBN 978-86-87249-86-8 Спорт и физичко васпитање ФСФВ 2017
МОНОГРАФИЈЕ
39. Доц. др Славољуб Узуновић
Проф. др Владимир Мутавџић
Проф. др Радмила Костић
Истраживање ефеката плеса ISBN: 978-86-87249-22-6 Спорт и физичко васпитање ФСФВ  
40. Уредник:
Проф. др Ненад Живановић
Четрдесет година факултета спорта и физичког васпитања:1971-2011 ISBN: 978-86-87249-37-0 Спорт и физичко васпитање ФСФВ  
41. Доц. др Ивана Младеновић-Ћирић Морфолошке карактеристике и функционалне способности жена активних спортиста ISBN 978-86-87249-48-6 Спорт и физичко васпитање ФСФВ  
42. Уредник
Проф. др Саша Бубањ
Плиометрија у адолесценцији / Plyometrics in adolescence ISBN 978-86-87249-54-7 Спорт и физичко васпитање ФСФВ  
43. Проф. др Милован Братић
и сарадници
Морфо-моторички статус девојчица различитог степена ухрањености ISBN 978-86-87249-77-6 Спорт и физичко васпитање ФСФВ 2016
44. Проф. др Саша Пантелић
и сарадници

Релацијe морфолошких карактеристика и моторичких способности деце различитог степена ухрањености

ISBN 978-86-87249-78-3 Спорт и физичко васпитање ФСФВ 2016
ЗБОРНИЦИ РАДОВА
45. Уредник:
Проф. др
Зборник радова ФИС комуникације 2006   Спорт и физичко васпитање ФСФВ 2006
46. Уредник:
Проф. др
Зборник радова ФИС комуникације 2007 ISBN: 978-86-87249-04-2 Спорт и физичко васпитање ФСФВ 2008
47. Уредник:
Проф. др Ратко Станковић
Зборник радова ФИС комуникације 2010 ISBN: 978-86-87249-26-4 Спорт и физичко васпитање ФСФВ 2010
48. Уредници:
Проф. др Ненад Живановић
Доц. др Саша Бубањ
Зборник радова ФИС комуникације 2011 ISBN 978-86-87249-45-5 Спорт и физичко васпитање ФСФВ 2012
49. Уредник:
Проф. др Ненад Живановић
Антрополошки и теоантрополошки поглед на физичке активности
од Константина Великог до данас
ISBN: 978-86-87249-43-1 Спорт и физичко васпитање ФСФВ 2012
50. Уредник
Проф. др Саша Пантелић
FIS COMMUNICATIONS 2013
Book of Proceedings
ISBN 978-86-87249-53-0 Спорт и физичко васпитање ФСФВ 2013
51. Уредник
Проф. др Саша Пантелић
FIS COMMUNICATIONS 2014
Book of Proceedings
ISBN 978-86-87249-58-5 Спорт и физичко васпитање ФСФВ 2014
52. Уредник
Проф. др Саша Пантелић
FIS COMMUNICATIONS 2015
Book of Proceedings
ISBN 978-86-87249-71-4 Спорт и физичко васпитање ФСФВ 2015
53. Уредник
Проф. др Саша Пантелић
FIS COMMUNICATIONS 2016
Book of Proceedings
ISBN 978-86-87249-80-6 Спорт и физичко васпитање ФСФВ 2016
54. Уредник
Проф. др Саша Пантелић
FIS COMMUNICATIONS 2017
Book of Proceedings
ISBN 978-86-87249-85-1 Спорт и физичко васпитање ФСФВ 2017
55. Уредник
Проф. др Миодраг Коцић
FIS COMMUNICATIONS 2018
Book of Proceedings
ISBN 978-86-87249-89-9 Спорт и физичко васпитање ФСФВ 2018
ЧАСОПИС
56.. Главни уредник
Проф. др Ненад Живановић
Физичко васпитање и спорт кроз векове (срп. и енг.)
Година 1, бр.1 и бр.2
ISSN 2335-058X Спорт и физичко васпитање ФСФВ 2014
57. Главни уредник
Проф. др Ненад Живановић
Физичко васпитање и спорт кроз векове (срп. и енг.)
Година 2, бр.1 и бр.2
ISSN 2335-058X Спорт и физичко васпитање ФСФВ 2015
58. Главни уредник
Проф. др Ненад Живановић
Физичко васпитање и спорт кроз векове (срп. и енг.)
Година 3, бр.1 и бр.2
ISSN 2335-058X Спорт и физичко васпитање ФСФВ 2016
59. Главни уредник
Проф. др Ненад Живановић
Физичко васпитање и спорт кроз векове (срп. и енг.)
Година 4, бр.1 и бр.2
ISSN 2335-058X Спорт и физичко васпитање ФСФВ 2017
60. Главни уредник
Проф. др Ненад Живановић
Физичко васпитање и спорт кроз векове (срп. и енг.)
Година 5, бр.1 и бр.2
ISSN 2335-058X Спорт и физичко васпитање ФСФВ 2018