Као и сваке године до сада Факултет спорта и физичког васпитања организује припремну наставу за упис у прву годину Основних академских студија у школској 2023/2024 години за све заинтересоване кандидате, са циљем боље припреме кандидата за полагање пријемног испита. Припремна настава ће обухватити садржаје тестова који кандидате очекују на пријемном испиту и то сви тестови сем Теста опште информисаности из области спорта и физичког васпитања.

Пријава за похађање припремне наставе

Сви заинтересовани кандидати могу се пријавити за похађање припремне наставе од 05.06. до 09.06. 2023. године у Служби за наставу и студентска питања Факултета спорта и физичког васпитања у времену од 9 до 14 сати.
Приликом пријаве потребно је понети доказ о уплати накнаде (уплатница).

ONLINE пријава
Заинтересовани кандидати се могу и online пријавити за похађање припремне наставе. Потребно је да на мејл pripremna_nastava@fsfv.ni.ac.rs пошаљу следеће податке:

  • Име, Име оца, Презиме
  • Адреса кандидата
  • Доказ о уплати накнаде за похађање припремне наставе

Цена и упутство за уплату
Цена припремне наставе износи 4.000,00 динара.
Назначени износ потребно је уплатити на жиро рачун Факултета спорта и физичког васпитања.
Уплатилац: Име и презиме и адреса кандидата
Сврха уплате: Накнада за припремну наставу
Прималац: Факултет спорта и физичког васпитања, Чарнојевића 10а, 18000 Ниш
жиро рачун: 840-1782666-31
позив на број: 913


Термини реализације припремне наставе

Припремна настава ће се реализовати од 12. до 15. јуна 2023. године.

Напомена: Након пријаве заинтересованих кандидата биће формирани спискови за реализацију припремне наставе са распоредом кандидата по групама и временским оквиром за реализацију. Спискови ће благовремено бити објављени на огласној табли и сајту Факултета.