Antonio Tessitore FIS 2021
Проф. др Антонио Теситоре

Форо Италико, Универзитет у Риму,
Италија

Ridvan Ekmekci FIS 2021
Проф. др Ридван Екмекчи

Факултет спортских наука, Памуккале Универзитет, Турска