• Предметни наставници:
 • Циљ: Упознавање студената са: основним појмовима физичке културе; принципима физичке културе; системима и методама физичке активности и физичког вежбања; значајем науке и научних истраживања у физичкој култури; местом, улогом и значајем физичке културе у друштву; употребном вредношћу физичке културе и појединих њених подручја.
 • Исход: Студенти ће стећи знања ради опште културе, професионалне едукације и развијање критичке свести. Студенати ће бити оспособљени за разумевање значаја физичке активности и физичког вежбања, самосталан рад и даље стручно усавршавање.
 • Материјали за испит:

  MOODLE

  ПРИСТУПАЊЕ КОРИСНИЧКОМ НАЛОГУ - ВИДЕО

  Сајт предмета Теорија физичке културе

  Анкете