Изборно веће

Изборно веће чине наставници Факултета. Изборно веће даје следеће оцене:

 • оцену о резултатима научног, истраживачког, односно уметничког рада кандидата;
 • оцену ангажовања кандидата у развоју наставе и развоју других делатности високошколске установе;
 • оцену резултата педагошког рада (приликом давања оцене о резултатима педагошког рада кандидата узима се у обзир мишљење студената);
 • оцену резултата које је кандидат постигао у обезбеђењу научно-наставног, односно уметничко-наставног подмлатка.

 
Изборно веће утврђује предлог за избор кандидата у одговарајуће звање, већином од укупног броја наставника који су у истом или вишем звању од звања у које се кадидат предлаже. Изборно веће одлучује о избору сарадника ако је присутно најмање две трећине чланова који имају право да одлучују. Изборном већу председава Декан Факултета. Изборно веће доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова који имају право да одлучују.


Наставно-научно веће

Наставно - научно веће Факултета чине наставници и сарадници који су у радном односу на Факултету. У раду Наставно-научног већа учествују и представници студената приликом расправљања и одлучивања о питањима која се односе на осигурање квалитета наставе, реформу студијских програма, анализу ефикасности студирања и утврђивања броја ЕСПБ бодова, и то 20% студената од укупног броја чланова Наставно - научног већа. Мандат представника студената траје једну годину. Студентске представнике бира студентски парламент у складу са Законом. Декан Факултета је председник Наставно - научног већа по функцији. Наставно-научно веће Факултета:

 • утврђује предлог Статута факултета;
 • даје предлог наставног плана основних струковних студија, основних академских студија, дипломских академских студија, специјалистичких струковних студија, специјалистичких академских студија и докторских студија по одсецима, групама или смеровима и доставља га Универзитету ради усвајања;
 • доноси наставни план и програм и других облика стручног образовања и усавршавања;
 • доноси програм научних истраживања;
 • одлучује о организовању докторских студија и облицима стручног образовања и усавршавања на страном језику;
 • одобрава теме докторских дисертација уз сагласност Универзитета;
 • доноси одлуке о оснивању или укидању катедри;
 • доноси правилнике о раду организационих јединица;
 • бира представнике факултета, за Савет Факултета, Савет Универзитета и Сенат Универзитета;
 • предлаже Универзитету матичност Факултета за основне и докторске студије;
 • даје мишљење Универзитету о броју студената који се уписују у прву годину основних и докторских студија, чије се образовање финансира из буџета и који плаћају школарину;
 • утврђује мере за подстицање развоја изразито успешних и даровитих студената;
 • најмање једном годишње разматра извештај о остваривању програма научних истраживања који доноси Факултет;
 • разматра и припрема предлоге о питањима о којима одлучује Савет Факултета;
 • оснива Комисију за обезбеђење, контролу и унапређење квалитета;
 • обавља и друге послове утврђене Статутом Факултета.

Наставно-научно веће Факултета пуноважно расправља и одлучује ако седници присуствује већина чланова, а одлуке доноси већином гласова укупног броја чланова. Наставно-научно веће доноси Пословник о свом раду.FaLang translation system by Faboba

Контакт

Факултет спорта и физичког васпитања
Чарнојевића 10а, 18000 Ниш

тел. +381 18 510-900
        +381 18 511-940
        +381 18 511-941

фах +381 18 242-482
   
e-mail: info@fsfv.ni.ac.rs

ж.р. 840-1782666-31

AR 200x200
FIS 2019 logo footer
Наш факултет на друштвеним мрежама:
fb buttontw buttong buttonyt button
 • 1xbet 1xbet Yabancı Forex Siteleri youwin giriş 1xbet giriş 1xbet mobil ödeme ile bahis bedava bonus kumar siteleri casino siteleri online casino siteleri rulet siteleri bonus veren siteler mobil ödeme ile bahis canlı casino kazandıran slot oyunları