Назив студијског програма:
           МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ, ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ И СПОРТ – СТУДИЈЕ НА ДАЉИНУ

Врста студијског програма / ниво студија:
           Мастер академске студије / други ниво студија

Академски назив:
           Мастер професор физичког васпитања и спорта

Трајање студијског програма / број бодова:
          Једна година (два семестра) / 60 ЕСПБ

Студијски програми:
У циљу сталног унапређивања наставног процеса, Факултет спорта и физичког васпитања периодично врши измене у студијским програмима. Студенти студирају по студијском програму који је у моменту њиховог уписа у прву годину био важећи. У менију са десне стране могу се видети студијски програми који су важили почевши од школске 2009/2010 па до школске 2019/2020 године.

СТАНДАРД 2. Сврха студијског програма:
Сврха студијског програма Мастер академских студија, физичко васпитање и спорт – студије на даљину за стицање стручног назива мастер професор физичког васпитања и спорта је ефикасна реализација планиране наставе, усмерене на стицање специфичних знања и вештина неопходних за професионални рад и развој мастер професора физичког васпитања и спорта. Сврха студијског програма Мастер академских студија, физичко васпитање и спорт – студије на даљину је да мастер професори физичког васпитања и спорта буду образовани и компетентни за самостално обављање послова у области физичког васпитања, спорта и рекреације, да самостално или под менторством учествују у пројектима научних и стручних истраживања у научно-образовној области физичко васпитање и спорт и другим пројектима у којима су предмет истраживања физичке активности. На овај начин студијски програм развија компетенције које доприносе развоју физичког васпитања и спорта па су стога друштвено оправдане и корисне, што је у складу са основним задатком Факултета (да савременим студијским програмима образује високостручне кадрове у области физичког васпитања, спорта и рекреације), као и са другим основним и посебним задацима и циљевима Факултета.

СТАНДАРД 3. циљеви студијског програма
Циљеви студијског програма омогућавају постизање одговарајућих компетенција, академских вештина кроз одговарајуће методе које обезбеђују њихово стицање. Они, такође, укључују развој стваралачких способности и овладавање различитим практичним вештинама, које су неопходне за обављање професионалног рада у спорту и физичком васпитању.

Циљеви су формулисани на следећи начин:

 • Омогућавање студентима да успешно овладају садржајима наставних предмета другог нивоа академских студија како би успешно израдили завршни (мастер) рад и стекли диплому мастер професора физичког васпитања и спорта.
 • Изградња основе за перманентно научно, професионално и стручно образовање.
 • Формирање адекватне базе знања, која ће бити основа за упис на докторске студије за стицање научног звања доктора наука у научној области физичко васпитање и спорт.
 • Оспособљавање за коришћење резултата научних истраживања као и да се индивидуално укључе у пројекте за научна истраживања у области физичких активности.
 • Информисање студената о неопходним квалитетним знањима и искуствима, као неопходним условима за ефикасну спортску припрему ученика и спортиста.
 • Обезбеђење широког спектра знања и информација, које омогућавају тренирање у различитим спортовима и примену тих знања у различитим облицима васпитно-образовног процеса.

СТАНДАРД 4. компетенције дипломираних студената
Савладавањем студијског програма Мастер академских студија, физичко васпитање и спорт – студије на даљину студент стиче опште способности:

 • анализе и синтезе, као и предикцију различитих решења конкретних питања;
 • овладавања различитим методама, поступцима и процесима који су везани за истраживања;
 • критичког и самокритичког приступа проблему и примени знања у пракси;
 • изграђивање комуникационих способности и сарадње са локалним и ширим социјалним окружењем,
 • поштовање принципа професионалне етике.

Студент који савлада студијски програм Мастер академских студија, физичко васпитање и спорт – студије на даљину, стиче предметно-специфичне способности:

 • познавања и разумевања свих битних елемената за рад у области физичког васпитања и спорта,
 • решавања конкретних проблема у области физичког васпитања и спорта уз коришћење одговарајућих научних метода и поступака,
 • повезивања основних знања из различитих области и могућност њихове примене,
 • праћења и примене новина у области физичко васпитање и спорт,
 • развој конкретних вештина неопходних у стручном раду у области физичко васпитање и спорт,
 • коришћења информационо-комуникационих технологија за овладавање знањима у области физичко васпитање и спорт.

Завршетком студијског програма Мастер академских студија, физичко васпитање и спорт – студије на даљину, кандидат стиче компетенције мастер професора физичког васпитања и спорта за:

 • примену конкретних знања и умења у настави физичког васпитања у школским установама;
 • примену знања и вештина у настави физичког васпитања кроз примену специфичне методике тренирања и примену спорта у васпитно-образовном процесу;
 • организацију и стручни рад у спортским секцијама школе укључујући тренирање и такмичење ученика у различитим спортовима;
 • примену знања у развоју научних и стручних достигнућа у спорту;
 • наставак образовања на докторским студијама;
 • коришћење резултата научних истраживања и стечених научних информација.

Услови за упис на студијски програм
На студијски програм Mастер академских студија може се уписати лице које је завршило основне академске студије и стекло 240 ЕСПБ бодова.

FaLang translation system by Faboba

Контакт

Факултет спорта и физичког васпитања
Чарнојевића 10а, 18000 Ниш

тел. +381 18 510-900
        +381 18 511-940
        +381 18 511-941

фах +381 18 242-482
   
e-mail: info@fsfv.ni.ac.rs

ж.р. 840-1782666-31

AR 200x200

FIS 2019 logo footer

Наш факултет на друштвеним мрежама:
fb buttontw buttong buttonyt button
 • 1xbet 1xbet Yabancı Forex Siteleri youwin giriş 1xbet giriş 1xbet mobil ödeme ile bahis bedava bonus kumar siteleri casino siteleri online casino siteleri rulet siteleri bonus veren siteler mobil ödeme ile bahis canlı casino kazandıran slot oyunları