Издања Факултета спорта и физичког васпитања

 


Р. бр Аутор/Аутори Назив дела ISBN Стручна област Издавач Година
издања

УЏБЕНИЦИ

 1.  Проф. др Радмила Костић
 мр Славољуб Узуновић
 Друштвени плес  ISBN 978-86-87249-09-7 Спорт и физичко васпитање ФСФВ  2009
 2.  Доц. др Драган Радовановић  Физиологија за студенте Факултета спорта и физичког васпитања  ISBN 978-86-87249-11-0  Спорт и физичко васпитање ФСФВ  2009
 3.  Проф. др Добрица Живковић  Основе кинезиологије са елементима клиничке кинезиологије  ISBN 978-86-87249-07-3  Спорт и физичко васпитање  ФСФВ  2009
 4.  Проф. др Радмила Костић  Базичне фитнес компоненте  ISBN 978-86-87249-14-1  Спорт и физичко васпитање  ФСФВ  2009
 5.  Проф. др Добрица Живковић
 Проф. др Ратомир Ђурашковић
 Спорт особа са посебним потребама – спорт инвалида  ISBN 978-86-87249-08-0  Спорт и физичко васпитање  ФСФВ  2009
 6.  Доц. др Драган Радовановић
 мр Александар Игњатовић
 Физиолошке основе тренинга силе и снаге  ISBN 978-86-87249-10-3  Спорт и физичко васпитање  ФСФВ  2009
 7.  Проф. др Ратомир Ђурашковић  Спортска медицина  ISBN 978-86-87249-15-8  Спорт и физичко васпитање  ФСФВ  2009
 8.  Доц. др Ивана Младеновић Ћирић
 Доц. др Ивона Станковић
 Рехабилитација у спорту  Спорт и физичко васпитање  ФСФВ  2009
 9.  Проф. др Драгана Берић
 Доц. др Миодраг Коцић
 Кошарка - техника и методика  ISBN 978-86-87249-17-2  Спорт и физичко васпитање  ФСФВ  2010
 10.  Доц. др Миодраг Коцић
 Проф. др Драгана Берић
 Баскет  ISBN 978-86-87249-19-6  Спорт и физичко васпитање  ФСФВ  2010
 11.  Мр Даница Пиршл  English in physical education and sports  ISBN:978-86-87249-23-3  Спорт и физичко васпитање  ФСФВ  2010
 12.  Доц. др Саша Величковић
 Доц. др Емилија Петковић
 Доц. др Хаџи-Саша Илић
 Спортска гимнастика – II Методика спортске гимнастике  ISBN:978-86-911387-0-7  Спорт и физичко васпитање  ФСФВ  2010
 13.  Проф. др Драгољуб Петковић
 Доц. др Саша Величковић
 Доц. др Емилија Петковић
 Доц. др Хаџи Саша Илић
 Доц. др Хасим Мекић
 Спортска гимнастика - I Теорија спортске гимнастике  ISBN:978-86-87249-25-7  Спорт и физичко васпитање  ФСФВ  2010
 14.  Проф. др Ратко Станковић  Кинематика спортских техника  ISBN: 978-86-87249-21-9  Спорт и физичко васпитање  ФСФВ  2010
 15.  Проф. др Раденко С. Круљ
 Доц. др Синиша Стојановић
 Мр. Јелена Круљ-Драшковић
 Основи педагогије са примењеном дидактиком  ISBN:978-86-87249-27-1  Спорт и физичко васпитање  ФСФВ  2010
 16.  Доц. др Саша Бубањ
 Проф. др Радослав Бубањ
 Проф. др Ратко Станковић
 Примењена кинематика у спорту  ISBN: 978-86-87249-24-0  Спорт и физичко васпитање  ФСФВ  2010
 17.  Проф. др Ненад Живановић
 Доц. др Небојша Ранђеловић
 Проф. др Верољуб Станковић
 Проф. др Петар Павловић
 Теорија физичке културе  ISBN: 978-86-83811-17-5  Спорт и физичко васпитање

 Паноптикум
 ФСФВ

 2010
 18.  Доц. др Даниел Станковић
 Проф. др Александар Раковић
 Атлетика  ISBN: 978-86-87249-28-8  Спорт и физичко васпитање  ФСФВ  2010
 19.  Доц. др Емилија Петковић  Гимнастика за све – генерална гимнастика  ISBN: 978-86-87249-35-6  Спорт и физичко васпитање  ФСФВ  2011
 20.  Проф. др Драгољуб Петковић
 Доц. др Емилија Петковић
 Методологија научно-истраживачког рада у спорту и физичком васпитању  ISBN 978-86-87249-47-9  Спорт и физичко васпитање  ФСФВ  2011
 21.  Доц. др Саша Бубањ
 Проф. др Радослав Бубањ
 Процена снаге мишића/ muscular strength assessment  ISBN:978-86-87249-39-4  Спорт и физичко васпитање  ФСФВ  2012
 22.  Проф. др Саша Миленковић
 Андреја Илић
 Тенис  ISBN: 978-86-87249-36-3  Спорт и физичко васпитање  ФСФВ  2012
 23.  Проф. др Звездан М. Савић
 Проф. др Красоменко Ј. Милетић
 Активности у природи  ISBN: 978-86-87249-44-8  Спорт и физичко васпитање  ФСФВ  2012
 24.  Проф. др Томислав Окичић
 Проф. др Дејан Мадић
 Проф. др Марко Александровић
 Проф. др Миливој Допсај
 Ватерполо  ISBN: 978-86-87249-42-4  Спорт и физичко васпитање  ФСФВ  2012
 25.  Проф. др Ратко Станковић
 Доц. др Саша Бубањ
 Технологија спорта  ISBN 978-86-87249-50-9  Спорт и физичко васпитање  ФСФВ  2012
 26.  Проф. др Звездан Савић  Основе школског спорта  ISBN 978–86–87249–55–4  Спорт и физичко васпитање  ФСФВ  2013
 27.  Проф. др Милован Братић,
 Проф. др Мирсад Нуркић,
 Борислав Цицовић
 Џудо  ISBN 978-86-87249-33-2  Спорт и физичко васпитање  ФСФВ  2014
 28.  Доц. др Небојша Ранђеловић  Терминологија физичког васпитања и спорта
 (стручни језик физичког вежбања)
 ISBN:978-86-87249-68-4  Спорт и физичко васпитање  ФСФВ  2015
29.

Проф. др Марко Александровић
Доц. др Бојан Јоргић
Филип Мирић

Холистички приступ адаптивном физичком вежбању ISBN 978-86-87249-75-2
Спорт и физичко васпитање ФСФВ 2016
30. Проф. др Звездан Савић Историја физичке културе ISBN 978-86-87249-76-9 Спорт и физичко васпитање ФСФВ 2016
31

Доц. др Даница Пиршл

Topic in sport

ISBN: 978-86-87249-79-0

Спорт и физичко васпитање ФСФВ 2016
32. Проф. др Миодраг Коцић
Душан Николић
Баскет 3 на 3 ISBN  978-86-87249-81-3 Спорт и физичко васпитање ФСФВ 2016
ПРАКТИКУМИ
 33.  Доц. др Саша Бубањ
 Проф.Др Радослав Бубањ
 Проф. др Ратко Станковић
 Практикум из Биомеханике  ISBN 978-86-87249-12-7  Спорт и физичко васпитање  ФСФВ  2009
 34.  Проф. др Драгољуб Петковић
 др Ивана Бојић
 Спортски тренинг - практикум  ISBN 978-86-87249-16-5  Спорт и физичко васпитање  ФСФВ  2009
 35.  Доц. др Саша Бубањ
 Проф.Др Радослав Бубањ
 Проф. др Ратко Станковић
 Миодраг Ђорђевић
 Практикум из Биомеханике/ Тhe workbook in Biomechanics  ISBN 978-86-87249-18-9  Спорт и физичко васпитање  ФСФВ  2010
 36.  Доц. др Мирсад Нуркић
 Немања Станковић
 Дејан Лолић
 Практикум из борења-Џудо и Рвање  ISBN: 978-86-87249-29-5  Спорт и физичко васпитање  ФСФВ  2011
 37.  Доц. др Мирсад Нуркић
 Немања Станковић
 Дејан Лолић
 Борења практикум бокс и карате  ISBN: 978-86-87249-38-7  Спорт и физичко васпитање  ФСФВ  2011
38. Проф. др Драган Радовановић
Проф. др Ратомир Ђурашковић
Практикум из спортске медицине за студенте ФСФВ ISBN 978-86-87249-86-8 Спорт и физичко васпитање ФСФВ 2017
  МОНОГРАФИЈЕ     
 39.  Доц. др Славољуб Узуновић
 Проф. др Владимир Мутавџић
 Проф. др Радмила Костић
 Истраживање ефеката плеса  ISBN: 978-86-87249-22-6  Спорт и физичко васпитање  ФСФВ
 40.  Уредник:
 Проф. др Ненад Живановић
 Четрдесет година факултета спорта и физичког васпитања:1971-2011  ISBN: 978-86-87249-37-0  Спорт и физичко васпитање  ФСФВ
 41.  Доц. др Ивана Младеновић-Ћирић  Морфолошке карактеристике и функционалне способности жена активних спортиста  ISBN 978-86-87249-48-6  Спорт и физичко васпитање  ФСФВ
 42.  Уредник
 Проф. др Саша Бубањ
 Плиометрија у адолесценцији / Plyometrics in adolescence  ISBN 978-86-87249-54-7  Спорт и физичко васпитање  ФСФВ
43. Проф. др Милован Братић
и сарадници
Морфо-моторички статус девојчица различитог степена ухрањености  ISBN 978-86-87249-77-6 Спорт и физичко васпитање ФСФВ 2016
44. Проф. др Саша Пантелић
и сарадници

Релацијe морфолошких карактеристика и моторичких способности деце различитог степена ухрањености

 ISBN 978-86-87249-78-3 Спорт и физичко васпитање ФСФВ 2016
     ЗБОРНИЦИ РАДОВА 
 45.  Уредник:
 Проф. др 
Зборник радова ФИС комуникације 2006 Спорт и физичко васпитање ФСФВ  2006
 46.  Уредник:
 Проф. др 
Зборник радова ФИС комуникације 2007 ISBN: 978-86-87249-04-2 Спорт и физичко васпитање ФСФВ  2008
 47.  Уредник:
 Проф. др Ратко Станковић
 Зборник радова ФИС комуникације 2010  ISBN: 978-86-87249-26-4  Спорт и физичко васпитање  ФСФВ  2010
 48.  Уредници:
 Проф. др Ненад Живановић
 Доц. др Саша Бубањ
 Зборник радова ФИС комуникације 2011  ISBN 978-86-87249-45-5  Спорт и физичко васпитање  ФСФВ  2012
 49.  Уредник:
 Проф. др Ненад Живановић
 Антрополошки и теоантрополошки поглед на физичке активности
 од Константина Великог до данас
 ISBN: 978-86-87249-43-1  Спорт и физичко васпитање  ФСФВ  2012
 50.  Уредник
 Проф. др Саша Пантелић
 FIS COMMUNICATIONS 2013
 Book of Proceedings
 ISBN 978-86-87249-53-0  Спорт и физичко васпитање  ФСФВ  2013
 51.  Уредник
 Проф. др Саша Пантелић
 FIS COMMUNICATIONS 2014
 Book of Proceedings
 ISBN 978-86-87249-58-5  Спорт и физичко васпитање  ФСФВ  2014
52.  Уредник
 Проф. др Саша Пантелић
FIS COMMUNICATIONS 2015
 Book of Proceedings
 ISBN 978-86-87249-71-4 Спорт и физичко васпитање ФСФВ 2015
53.  Уредник
 Проф. др Саша Пантелић
FIS COMMUNICATIONS 2016
 Book of Proceedings
 ISBN 978-86-87249-80-6 Спорт и физичко васпитање ФСФВ 2016
54.  Уредник
 Проф. др Саша Пантелић
FIS COMMUNICATIONS 2017
 Book of Proceedings
 ISBN 978-86-87249-85-1 Спорт и физичко васпитање ФСФВ 2017
55.  Уредник
 Проф. др Миодраг Коцић
FIS COMMUNICATIONS 2018
 Book of Proceedings
 ISBN 978-86-87249-89-9 Спорт и физичко васпитање ФСФВ 2018
       ЧАСОПИС
 56..  Главни уредник
 Проф. др Ненад Живановић
 Физичко васпитање и спорт кроз векове (срп. и енг.)
Година 1, бр.1 и бр.2
 ISSN 2335-058X  Спорт и физичко васпитање  ФСФВ  2014
 57. Главни уредник
 Проф. др Ненад Живановић
 Физичко васпитање и спорт кроз векове (срп. и енг.)
Година 2, бр.1 и бр.2
ISSN 2335-058X Спорт и физичко васпитање ФСФВ  2015
 58. Главни уредник
 Проф. др Ненад Живановић
 Физичко васпитање и спорт кроз векове (срп. и енг.)
Година 3, бр.1 и бр.2
ISSN 2335-058X Спорт и физичко васпитање ФСФВ  2016
 59. Главни уредник
 Проф. др Ненад Живановић
 Физичко васпитање и спорт кроз векове (срп. и енг.)
Година 4, бр.1 и бр.2
ISSN 2335-058X Спорт и физичко васпитање ФСФВ  2017
60. Главни уредник
 Проф. др Ненад Живановић
 Физичко васпитање и спорт кроз векове (срп. и енг.)
Година 5, бр.1 и бр.2
ISSN 2335-058X Спорт и физичко васпитање ФСФВ 2018

 

 

 

 

 

 
FaLang translation system by Faboba

Контакт

Факултет спорта и физичког васпитања
Чарнојевића 10а, 18000 Ниш

тел. +381 18 510-900
        +381 18 511-940
        +381 18 511-941

фах +381 18 242-482
   
e-mail: info@fsfv.ni.ac.rs

ж.р. 840-1782666-31

AR 200x200

FIS 2019 logo footer

Наш факултет на друштвеним мрежама:
fb buttontw buttong buttonyt button
  • 1xbet 1xbet Yabancı Forex Siteleri youwin giriş 1xbet giriş 1xbet mobil ödeme ile bahis bedava bonus kumar siteleri casino siteleri online casino siteleri rulet siteleri bonus veren siteler mobil ödeme ile bahis canlı casino kazandıran slot oyunları