Успостављање Студентског парламента је једна од основних претпоставки за активно учешће студената у раду високошколских установа и јединица и њихово третирање као равноправног партнера са осталим субјектима у процесу студирања.

Партиципација студената је једна од полазних основа Болоњског процеса и успешног реформисања система високог образовања.

Студентски парламент има за циљ остварење права и заштиту интереса студената тако што бира и разрешава представнике студената у органима факултета и другим органима где су заступљени, у телима факултета и универзитета имају право гласа по свим питањима која се тичу студената, квалитета наставе и спровођења реформе наставног процеса. Због тога је важно ативно учешће студената као представника у изабраним телима.

Као орган који делује на матичном факултету своју улогу Студетски парламент је прихватио врло одговорнo. Има конструктивну и отворену сарадњу са органима управе Факултета и досадашња искуства и позитивна решења показују оправданост постојања и деловања Студентског парламента.

Масовније укључивање студената у активности Студентског парламента сигурно би допринело унапређењу рада, афирмисању нових идеја на реалним основама и побољшању свеукупног образовног процеса.

Права и заштита интереса студената

 • Студентски парламент факултета је орган преко кога студенти остварују своја права и заштиту својих интереса.
 • Избор чланова Студентског парламента Факултета врши се сваке године у априлу, најкасније до 20. априла, тајним и непосредним гласањем.
 • Право да бирају и да буду бирани у Студентски парламент имају сви студенти Факултета, уписани на студије у школској години у којој се врши избор.
 • Мандат чланова Студентског парламента траје једну годину. Одлуку о броју чланова Студентског парламента доноси декан Факултета, на основу података о броју уписаних студената.
 • Начин и поступак предлагања и избора кандидата уређује се Статутом Студентског парламента Факултета.Бирачки списак уређује Служба за наставу и студентска питања и доставља га Студентском парламенту и декану Факултета.
 • Члану Студентског парламента коме је престао статус студента, престаје мандат даном престанка статуса, а допунски избори се спроводе у року од 15 дана.

Надлежност Студентског парламента

Студентски парламент Факултета:

 • Бира и разрешава председника и подпредседника Студентског парламента;
 • Доноси Статут Студентског парламента;
 • Студентски парламент предлаже студента продекана;
 • Оснива радна тела која се баве појединим пословима из надлежности Студентског парламента;
 • Бира и разрешава представнике студената у органима и телима Факултета;
 • Доноси годишњи план и програм активности Студентског парламента;
 • Разматра питања у вези са обезбеђењем и оценом квалитета наставе, анализом ефикасности студирања, унапређењем мобилности студената, подстицањем научно-истраживачког рада студената, заштитом права студената и унапређењем студентског стандарда;
 • Организује и спроводи програме ваннаставних активности студената;
 • Учествује у поступку самовредновања Факултета, у складу са општим актом који доноси Наставно-научно веће;
 • Бира и разрешава представнике студената у органима и телима других установа и удружења у којима су застуљени представници студената Факултета, у складу са општим актом установе, удружења, односно Универзитета и Факултета;
 • Усваја годишњи извештај о раду студента продекана;
 • Усваја финансијски план и извештај о финансијском пословању Студентског парламента Факултета;
 • Усваја годишњи извештај о раду који подноси председник Студентског парламента;
 • Обавља и друге послове, у складу са Законом, овим Статутом и општим актима Факултета.

Председник студентског парламента је Невена Митић

Потпредседник је Богдан Пејчић

Секретар је Јелена Филиповић

СТУДЕНТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

AIESEC

Contact

Faculty of Sport and Physical Education
Čarnojevića 10a, 18000 Niš

tel. +381 18 510-900
        +381 18 511-940
        +381 18 511-941
   
e-mail: info@fsfv.ni.ac.rs

AR 200x200

FIS 2019 logo footer

Наш факултет на друштвеним мрежама:
fb buttontw buttong buttonyt button
bedava bonus 18casinos.com - casino blog sitesi deneme bonusu veren siteler superbetin 1xbet deneme bonusu veren siteler mvbcasino.com - kumar blog sitesi