Издања Факултета спорта и физичког васпитања

 


Р. бр Аутор/Аутори Назив дела ISBN Стручна област Издавач Година
издања

УЏБЕНИЦИ

 1.  Проф. др Радмила Костић
 мр Славољуб Узуновић
 Друштвени плес  ISBN 978-86-87249-09-7 Спорт и физичко васпитање ФСФВ  2009
 2.  Доц. др Драган Радовановић  Физиологија за студенте Факултета спорта и физичког васпитања  ISBN 978-86-87249-11-0  Спорт и физичко васпитање ФСФВ  2009
 3.  Проф. др Добрица Живковић  Основе кинезиологије са елементима клиничке кинезиологије  ISBN 978-86-87249-07-3  Спорт и физичко васпитање  ФСФВ  2009
 4.  Проф. др Радмила Костић  Базичне фитнес компоненте  ISBN 978-86-87249-14-1  Спорт и физичко васпитање  ФСФВ  2009
 5.  Проф. др Добрица Живковић
 Проф. др Ратомир Ђурашковић
 Спорт особа са посебним потребама – спорт инвалида  ISBN 978-86-87249-08-0  Спорт и физичко васпитање  ФСФВ  2009
 6.  Доц. др Драган Радовановић
 мр Александар Игњатовић
 Физиолошке основе тренинга силе и снаге  ISBN 978-86-87249-10-3  Спорт и физичко васпитање  ФСФВ  2009
 7.  Проф. др Ратомир Ђурашковић  Спортска медицина  ISBN 978-86-87249-15-8  Спорт и физичко васпитање  ФСФВ  2009
 8.  Доц. др Ивана Младеновић Ћирић
 Доц. др Ивона Станковић
 Рехабилитација у спорту  Спорт и физичко васпитање  ФСФВ  2009
 9.  Проф. др Драгана Берић
 Доц. др Миодраг Коцић
 Кошарка - техника и методика  ISBN 978-86-87249-17-2  Спорт и физичко васпитање  ФСФВ  2010
 10.  Доц. др Миодраг Коцић
 Проф. др Драгана Берић
 Баскет  ISBN 978-86-87249-19-6  Спорт и физичко васпитање  ФСФВ  2010
 11.  Мр Даница Пиршл  English in physical education and sports  ISBN:978-86-87249-23-3  Спорт и физичко васпитање  ФСФВ  2010
 12.  Доц. др Саша Величковић
 Доц. др Емилија Петковић
 Доц. др Хаџи-Саша Илић
 Спортска гимнастика – II Методика спортске гимнастике  ISBN:978-86-911387-0-7  Спорт и физичко васпитање  ФСФВ  2010
 13.  Проф. др Драгољуб Петковић
 Доц. др Саша Величковић
 Доц. др Емилија Петковић
 Доц. др Хаџи Саша Илић
 Доц. др Хасим Мекић
 Спортска гимнастика - I Теорија спортске гимнастике  ISBN:978-86-87249-25-7  Спорт и физичко васпитање  ФСФВ  2010
 14.  Проф. др Ратко Станковић  Кинематика спортских техника  ISBN: 978-86-87249-21-9  Спорт и физичко васпитање  ФСФВ  2010
 15.  Проф. др Раденко С. Круљ
 Доц. др Синиша Стојановић
 Мр. Јелена Круљ-Драшковић
 Основи педагогије са примењеном дидактиком  ISBN:978-86-87249-27-1  Спорт и физичко васпитање  ФСФВ  2010
 16.  Доц. др Саша Бубањ
 Проф. др Радослав Бубањ
 Проф. др Ратко Станковић
 Примењена кинематика у спорту  ISBN: 978-86-87249-24-0  Спорт и физичко васпитање  ФСФВ  2010
 17.  Проф. др Ненад Живановић
 Доц. др Небојша Ранђеловић
 Проф. др Верољуб Станковић
 Проф. др Петар Павловић
 Теорија физичке културе  ISBN: 978-86-83811-17-5  Спорт и физичко васпитање

 Паноптикум
 ФСФВ

 2010
 18.  Доц. др Даниел Станковић
 Проф. др Александар Раковић
 Атлетика  ISBN: 978-86-87249-28-8  Спорт и физичко васпитање  ФСФВ  2010
 19.  Доц. др Емилија Петковић  Гимнастика за све – генерална гимнастика  ISBN: 978-86-87249-35-6  Спорт и физичко васпитање  ФСФВ  2011
 20.  Проф. др Драгољуб Петковић
 Доц. др Емилија Петковић
 Методологија научно-истраживачког рада у спорту и физичком васпитању  ISBN 978-86-87249-47-9  Спорт и физичко васпитање  ФСФВ  2011
 21.  Доц. др Саша Бубањ
 Проф. др Радослав Бубањ
 Процена снаге мишића/ muscular strength assessment  ISBN:978-86-87249-39-4  Спорт и физичко васпитање  ФСФВ  2012
 22.  Проф. др Саша Миленковић
 Андреја Илић
 Тенис  ISBN: 978-86-87249-36-3  Спорт и физичко васпитање  ФСФВ  2012
 23.  Проф. др Звездан М. Савић
 Проф. др Красоменко Ј. Милетић
 Активности у природи  ISBN: 978-86-87249-44-8  Спорт и физичко васпитање  ФСФВ  2012
 24.  Проф. др Томислав Окичић
 Проф. др Дејан Мадић
 Проф. др Марко Александровић
 Проф. др Миливој Допсај
 Ватерполо  ISBN: 978-86-87249-42-4  Спорт и физичко васпитање  ФСФВ  2012
 25.  Проф. др Ратко Станковић
 Доц. др Саша Бубањ
 Технологија спорта  ISBN 978-86-87249-50-9  Спорт и физичко васпитање  ФСФВ  2012
 26.  Проф. др Звездан Савић  Основе школског спорта  ISBN 978–86–87249–55–4  Спорт и физичко васпитање  ФСФВ  2013
 27.  Проф. др Милован Братић,
 Проф. др Мирсад Нуркић,
 Борислав Цицовић
 Џудо  ISBN 978-86-87249-33-2  Спорт и физичко васпитање  ФСФВ  2014
 28.  Доц. др Небојша Ранђеловић  Терминологија физичког васпитања и спорта
 (стручни језик физичког вежбања)
 ISBN:978-86-87249-68-4  Спорт и физичко васпитање  ФСФВ  2015
29.

Проф. др Марко Александровић
Доц. др Бојан Јоргић
Филип Мирић

Холистички приступ адаптивном физичком вежбању ISBN 978-86-87249-75-2
Спорт и физичко васпитање ФСФВ 2016
30. Проф. др Звездан Савић Историја физичке културе ISBN 978-86-87249-76-9 Спорт и физичко васпитање ФСФВ 2016
31

Доц. др Даница Пиршл

Topic in sport

ISBN: 978-86-87249-79-0

Спорт и физичко васпитање ФСФВ 2016
32. Проф. др Миодраг Коцић
Душан Николић
Баскет 3 на 3 ISBN  978-86-87249-81-3 Спорт и физичко васпитање ФСФВ 2016
ПРАКТИКУМИ
 33.  Доц. др Саша Бубањ
 Проф.Др Радослав Бубањ
 Проф. др Ратко Станковић
 Практикум из Биомеханике  ISBN 978-86-87249-12-7  Спорт и физичко васпитање  ФСФВ  2009
 34.  Проф. др Драгољуб Петковић
 др Ивана Бојић
 Спортски тренинг - практикум  ISBN 978-86-87249-16-5  Спорт и физичко васпитање  ФСФВ  2009
 35.  Доц. др Саша Бубањ
 Проф.Др Радослав Бубањ
 Проф. др Ратко Станковић
 Миодраг Ђорђевић
 Практикум из Биомеханике/ Тhe workbook in Biomechanics  ISBN 978-86-87249-18-9  Спорт и физичко васпитање  ФСФВ  2010
 36.  Доц. др Мирсад Нуркић
 Немања Станковић
 Дејан Лолић
 Практикум из борења-Џудо и Рвање  ISBN: 978-86-87249-29-5  Спорт и физичко васпитање  ФСФВ  2011
 37.  Доц. др Мирсад Нуркић
 Немања Станковић
 Дејан Лолић
 Борења практикум бокс и карате  ISBN: 978-86-87249-38-7  Спорт и физичко васпитање  ФСФВ  2011
38. Проф. др Драган Радовановић
Проф. др Ратомир Ђурашковић
Практикум из спортске медицине за студенте ФСФВ ISBN 978-86-87249-86-8 Спорт и физичко васпитање ФСФВ 2017
  МОНОГРАФИЈЕ     
 39.  Доц. др Славољуб Узуновић
 Проф. др Владимир Мутавџић
 Проф. др Радмила Костић
 Истраживање ефеката плеса  ISBN: 978-86-87249-22-6  Спорт и физичко васпитање  ФСФВ
 40.  Уредник:
 Проф. др Ненад Живановић
 Четрдесет година факултета спорта и физичког васпитања:1971-2011  ISBN: 978-86-87249-37-0  Спорт и физичко васпитање  ФСФВ
 41.  Доц. др Ивана Младеновић-Ћирић  Морфолошке карактеристике и функционалне способности жена активних спортиста  ISBN 978-86-87249-48-6  Спорт и физичко васпитање  ФСФВ
 42.  Уредник
 Проф. др Саша Бубањ
 Плиометрија у адолесценцији / Plyometrics in adolescence  ISBN 978-86-87249-54-7  Спорт и физичко васпитање  ФСФВ
43. Проф. др Милован Братић
и сарадници
Морфо-моторички статус девојчица различитог степена ухрањености  ISBN 978-86-87249-77-6 Спорт и физичко васпитање ФСФВ 2016
44. Проф. др Саша Пантелић
и сарадници

Релацијe морфолошких карактеристика и моторичких способности деце различитог степена ухрањености

 ISBN 978-86-87249-78-3 Спорт и физичко васпитање ФСФВ 2016
     ЗБОРНИЦИ РАДОВА 
 45.  Уредник:
 Проф. др 
Зборник радова ФИС комуникације 2006 Спорт и физичко васпитање ФСФВ  2006
 46.  Уредник:
 Проф. др 
Зборник радова ФИС комуникације 2007 ISBN: 978-86-87249-04-2 Спорт и физичко васпитање ФСФВ  2008
 47.  Уредник:
 Проф. др Ратко Станковић
 Зборник радова ФИС комуникације 2010  ISBN: 978-86-87249-26-4  Спорт и физичко васпитање  ФСФВ  2010
 48.  Уредници:
 Проф. др Ненад Живановић
 Доц. др Саша Бубањ
 Зборник радова ФИС комуникације 2011  ISBN 978-86-87249-45-5  Спорт и физичко васпитање  ФСФВ  2012
 49.  Уредник:
 Проф. др Ненад Живановић
 Антрополошки и теоантрополошки поглед на физичке активности
 од Константина Великог до данас
 ISBN: 978-86-87249-43-1  Спорт и физичко васпитање  ФСФВ  2012
 50.  Уредник
 Проф. др Саша Пантелић
 FIS COMMUNICATIONS 2013
 Book of Proceedings
 ISBN 978-86-87249-53-0  Спорт и физичко васпитање  ФСФВ  2013
 51.  Уредник
 Проф. др Саша Пантелић
 FIS COMMUNICATIONS 2014
 Book of Proceedings
 ISBN 978-86-87249-58-5  Спорт и физичко васпитање  ФСФВ  2014
52.  Уредник
 Проф. др Саша Пантелић
FIS COMMUNICATIONS 2015
 Book of Proceedings
 ISBN 978-86-87249-71-4 Спорт и физичко васпитање ФСФВ 2015
53.  Уредник
 Проф. др Саша Пантелић
FIS COMMUNICATIONS 2016
 Book of Proceedings
 ISBN 978-86-87249-80-6 Спорт и физичко васпитање ФСФВ 2016
54.  Уредник
 Проф. др Саша Пантелић
FIS COMMUNICATIONS 2017
 Book of Proceedings
 ISBN 978-86-87249-85-1 Спорт и физичко васпитање ФСФВ 2017
55.  Уредник
 Проф. др Миодраг Коцић
FIS COMMUNICATIONS 2018
 Book of Proceedings
 ISBN 978-86-87249-89-9 Спорт и физичко васпитање ФСФВ 2018
       ЧАСОПИС
 56..  Главни уредник
 Проф. др Ненад Живановић
 Физичко васпитање и спорт кроз векове (срп. и енг.)
Година 1, бр.1 и бр.2
 ISSN 2335-058X  Спорт и физичко васпитање  ФСФВ  2014
 57. Главни уредник
 Проф. др Ненад Живановић
 Физичко васпитање и спорт кроз векове (срп. и енг.)
Година 2, бр.1 и бр.2
ISSN 2335-058X Спорт и физичко васпитање ФСФВ  2015
 58. Главни уредник
 Проф. др Ненад Живановић
 Физичко васпитање и спорт кроз векове (срп. и енг.)
Година 3, бр.1 и бр.2
ISSN 2335-058X Спорт и физичко васпитање ФСФВ  2016
 59. Главни уредник
 Проф. др Ненад Живановић
 Физичко васпитање и спорт кроз векове (срп. и енг.)
Година 4, бр.1 и бр.2
ISSN 2335-058X Спорт и физичко васпитање ФСФВ  2017
60. Главни уредник
 Проф. др Ненад Живановић
 Физичко васпитање и спорт кроз векове (срп. и енг.)
Година 5, бр.1 и бр.2
ISSN 2335-058X Спорт и физичко васпитање ФСФВ 2018

 

 

 

 

 

 

Contact

Faculty of Sport and Physical Education
Čarnojevića 10a, 18000 Niš

tel. +381 18 510-900
        +381 18 511-940
        +381 18 511-941
   
e-mail: info@fsfv.ni.ac.rs

AR 200x200

FIS 2019 logo footer

Наш факултет на друштвеним мрежама:
fb buttontw buttong buttonyt button
bedava bonus 18casinos.com - casino blog sitesi deneme bonusu veren siteler superbetin 1xbet deneme bonusu veren siteler mvbcasino.com - kumar blog sitesi